Eviews Ders Notları

Bu kılavuz “A Guide to Using EViews with Using Econometrics: A Practical Guide” temel alınarak hazırlanmıştır.

1. Bölüm: Giriş

2. Bölüm: Regresyon Analizi

3. Bölüm: En Küçük Kareler

4. Bölüm: Regresyon Analizini Kullanmayı Öğrenme

5. Bölüm: Temel İstatistikler ve Hipotez Testi

6. Bölüm: Çoklu Bağıntı

7. Bölüm: Ardışık Bağımlılık

8. Bölüm: Değişen Varyans

9. Bölüm: Model Kurma: Bağımsız Değişken Seçimi

10. Bölüm: Model Kurma: Fonksiyonel Form Seçimi

11. Bölüm: Eşanlı Denklem Sistemleri

11. Bölüm: Eşanlı Denklem Sistemleri (Ek)

12. Bölüm: Diğer Notlar

Corrections

If you see mistakes or want to suggest changes, please create an issue on the source repository.